קורונה - כל הזכויות שלכם

וירוס הקורונה

וירוס הקורונה הביא עימו הרבה אתגרים וגם הרבה מאוד חוסר וודאות על כלל האזרחים בישראל. בשל המצב חוקי העבודה נאלצו להשתנות במהירות על מנת להתאים את עצמם למציאות החדשה. 

ריכזתי עבורכם את כל מה שצריך לדעת על זכויותיכם בתקופת הקורונה בין אם אתם שכירים או בין אם עצמאים.

אני ממליצה לבקר גם בבלוג שלי שבו אני מפרסמת עדכונים באופן שוטף.

אם ברצונכם לקבל מידע נרחב לגבי העסקת עובדים זרים בתקופת משבר הקורונה תוכלו לקרוא בהרחבה כאן.

חופשה ללא תשלום

מעסיק המבקש להוציא את עובדיו לחופשה ללא תשלום נדרש לקבל את אישורם לכך. חל איסור לכפות חל"ת על עובד/ת והדבר עלול להחשב כפיטורים. כמו כן, על החל"ת להיות מוגדרת בזמן יציאה וחזרה. ניתן להאריך את החל"ת בהתאם לצורך ולהסכמות הצדדים.

חל"ת אינה מנתקת את יחסי עובד ומעסיק אך ככל ואין הסכמות אחרות אזי רק היא משהה את הענקת הזכויות ההווה (כלומר- הפסקת תעסוקה) וגם את העתידיות (הפקדות לקרן פנסיה ופיצויים, צבירת ימי חופשה וכו').

עם זאת רצף הזכויות נשמרות וכאמור עדין מתקיימים יחסי עובד ומעסיק.

על צבירת זכויות בזמן חל"ת תוכלו לקרוא בבלוג שלי - כאן

ויש גם סרטון בשיתוף עו"ד יעל קוזמנקו ותוכלו לצפות בו - כאן (פורסם דף הפייסבוק שלי ביום 27 במרץ 2020).

עובד/ת שהוצאו לחל"ת יוכל להגיש להירשם בלשכת התעסוקה כדורשי עבודה ולהגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לדמי  אבטלה. בניגוד לתקופות רגילות, בשל משבר הקורונה נקבע כי ימי החופשה ישמרו לעובד והוא יכול להנות מהם עם החזרה לעבודה ולפדות אותם בסיומה. 

בעקבות משבר הקורונה נקבעו שורה של הקלות משמעותיות בזכאות לדמי אבטלה וביניהן:

- קיצור תקופת האכשרה לזכאות דמי אבטלה גם למי שצבר רק 6 חודשי עבודה טרם החל"ת (במקום 18 חודשים)

- הארכת הזכאות לדמי אבטלה עד יוני 2021

- בשל הסגר בחגי תשרי נקבעה זכאות לעובדים שהוצאו לפחות ל 14 יום חל"ת (במקום 30 יום)

- קבלת דמי אבטלה בנוסף לקצבאות אחרות וללא הפחתה מהקצבה

- אישור זכאות גם למי שלא נרשם בלשכת התעסוקה מכל סיבה שהיא (ההרשמה היא דרך האינטרנט).

חל"ת לתקופה בלתי מוגבלת 

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי חל"ת לתקופה בלתי מוגבלת כמוה כפיטורים לכל דבר ומקימה זכאות לפיצויי פיטורים על פי החוק. ולכן יש לקבוע מועד יציאה לחל"ת וחזרה מחל"ת וככל ויהיה צורך אזי להאריך את המועד אך שימו לב כי גם כאן ימתח גבול והארכה חוזרת ונשנית של חל"ת באופן שאינו מוצדק עלולה להוות שימוש לרעה בכוח וחוסר תום לב מצד המעסיק ולהקנות לעובד את הזכות להתפטר בדין מפוטר. 

גובה דמי אבטלה 

דמי האבטלה המירביים שניתן לקבל הם 422.04 ש"ח ליום. בעקבות משבר הקורונה נקבע כי סכום דמי האבטלה המירביים לא יופחתו לאחר 125 ימי אבטלה אלא ישארו כך עד ליום 31 ביוני 2021. 

מדמי האבטלה מנוכים מס הכנסה, מס בריאות ודמי ביטוח לאומי (לפי מינימום 24 ש"ח). ככל ויש בידכם פטור או הנחה ממס הכנסה עליכם להציג זאת במסגרת התביעה לדמי אבטלה. 

אם בתקופת האבטלה יהיו הכנסות מעבודה כשכיר, כעצמאי או מפנסיה - ינוכו ההכנסות האלו מדמי האבטלה.

גובה דמי האבטלה נקבעים בהתאם לגיל, סטטוס אישי וגובה שכר. 

למחשבון המוסד לביטוח הלאומי לדמי אבטלה לחצו - כאן.

מענק עידוד חזרה לעבודה 

מדינת ישראל קבעה מענק מיוחד למעסיקים שיחזירו עובדים למעגל העבודה.

את כל הפרטים כולל טפסים להגשה וסימולטור לחישוב גובה המענק תוכלו לקבל בבלוג שלי - כאן

ככלל - מעסיק מחויב להחזיר את העובד/ת לתפקיד בו עבד/ה עובר החל"ת וזאת על כל המשתמע מכך כלומר - היקף עבודה, שכר, תפקיד, סמכויות וכו'. כל שינוי בתנאי העבודה מחייב בהסכמת העובד/ת וככל ולא תתקבל הסכמה מפורשת הרי מדובר בשינוי תנאי עבודה באופן חד צדדי ודבר עלול  להיחשב הרעת תנאים מוחשית בתנאי העבודה ו/או הפרת הסכם ומקנה זכות לעובד/ת להתפטר בדין מפוטר. שינוי תנאי עבודה למען השמירה על מקום העבודה הינו אפשרי אך ורק בהסכמת הצדדים ובנחה כי מדובר בשינוי שאינו נוגד את החוק (למשל - תשלום שכר פחות משכר מינימום או אי תשלום לקרן פנסיה כאקט חסכון).

עובד שחזר לעבודה יודיע על כך למוסד לביטוח לאומי - כאן

עובד שניתנה לו האפשרות לחזור למקום העבודה בתום חל"ת אך הוא בוחר שלא לעשות כן יחשב כמתפטר. 

פיטורי עובד/ת בחל"ת או בתום חל"ת 

כאמור לעיל גם בתקופת החל"ת מתקיימים יחסי עובד ומעסיק ומשכך יש להמשיך לנהוג בתום לב ולשמור על זכויות העובדים ולפעול על פי החוק. 

ככל ומעסיק רוצה לפטר עובד/ת בזמן חל"ת עליו לעשות כן בהתאם לחוק כלומר, לערוך שימוע, ליתן הודעה מוקדמת ולשלם פיצויי פיטורים. כיוון שמדובר בימים לא רגילים, וקיימת מגבלה על התנועה ומפגשים, אני סבורה כי כל הליך שימוע, בהנחה ויתקיים בכבוד הנדרש ובאופן ענייני ותינתן הזדמנות אמיתית לעובד/ת להשמיע את דבריו/ה, יכול להתקיים גם דרך הטלפון או אפליקציית ZOOM.

ככל והמעסיק לא יכול לספק עבודה בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת עליו לשלם חלף הודעה מוקדמת. תקופת החל"ת לא תחשב תקופת ההודעה המוקדמת

כמו כן על המעסיק להסדיר גמר חשבון כדין כדבעי - לשלם פיצויי פיטורים, פדיון ימי חופשה, הבראה יחסית וכמובן למסור הודעה על סיום העסקה, מכתב פיטורים, שחרור כספי פיצויים וטופס 161.

על הליך שימוע כדין ושלושת המסמכים החשובים תוכלו לקרוא כאן.

אם פיטרו אתכם ואתם חתומים על סעיף 14 הרי כי כל כספי הפיצויים שלכם כבר הופקדו עבורכם או אתם סקרנים לדעת מה זה "סעיף 14" - תוכלו לקרוא הכל  כאן

ככל ומדובר בפיטורי עובדת בהריון או בטיפולי פוריות או בתקופת המוגנת כהגדרתה בחוק הרי כי חלה חובה על המעסיק  לקבל היתר מהממונה על עבודת נשים במשרד העבודה.

עוד על זכויות נשים תוכלו לקרוא כאן.

 

 

זכויות עובדים בתקופת קורונה

זכויותיכם כעובדים שכירים יקבעו בהתאם לסטטוס שלכם בעבודה.

אם הנכם בחל"ת אז זכויותיכם הכספיות מוקפאות לתקופת החל"ת אך הותק שלכם נשמר.

אם הנכם עובדים מהבית אז אתם עובדים לכל דבר ועניין, זכויותיכם הכספיות ממשיכות להיות משולמות, אתם ממשיכים לצבור ימי חופשה ומחלה וכמובן ותק. 

אם הנכם עובדים ממקום העבודה, בין אם בשגרה רגילה או במתכונת של "קפסולות" הרי כי דבר לא השתנה מבחינת זכויותיכם אלא אם כן הסכמתם לשינוי בתנאי ההעסקה, למשל - הפחתה בכמות ימי העבודה. אדגיש כי כל שינוי בתנאי עבודה מחייב הסכמת שני הצדדים ולא ינתן תוקף לשינוי הנוגד את הוראות חוקי העבודה. 

בכל אחת מהסיטואציות לעיל אתם עדין נחשבים עובדים כל עוד לא פוטרתם או התפטרתם ואתם מבוטחים בביטוח לאומי. 

על זכויותיהם של העובדים הנמצאים בחל"ת עמדנו בפסקאות קודמות לעיל ותוכלו לעיין בפירוט הזכויות גם כאן.

עבודה מהבית 

עובדים מהבית (בין אם בשל בידוד, או בשל העברה מוסכמת של עבודה מהבית) זכאים למלוא זכיותיהם על פי החוק למעט דמי נסיעות וזאת ככל ואין נסיעות נדרשות למשל כשאין צורך להגיע ללקוח קצה למתן שירות או להגיע פעם בשבוע למשרד או למפעל. עם זאת עובד שכיר שעבד מהבית זכאי לנקודות מס בשל נסיעות מהבית לעבודה בגובה 0.25 נקודת זיכוי ("זיכוי נסיעות") ומאחר שלא ניתן להפריד את נקודות הזיכוי האלו מהטופס של מס הכנסה מכלל הנקודות הרי שכולם זכאים בין אם נסעו לעבודה או לא. 

דיווח שעות - על המעסיק למצוא פתרון לתיעוד השעות של העובדים מהבית. כך למשל באמצעות דוח אקסל שישלח למעסיק בסוף כל יום, או הקלדת קוד במערכת ממוחשבת או דרך אפליקציה וכו'.

תאונת עבודה ומחלת מקצוע בזמן עבודה מהבית

כאמור עבודה מהבית אינה גורעת בשום אופן מזכויות העובדים והם זכאים לכל התנאים שהיו זכאים להם עובר לעבודתם מהבית. 

במקרה של תאונת עבודה שהתרחשה בבית או מחלת מקצוע הזכאות לדמי פגיעה ויתכן גם לקצבת נכות מהעבודה או מענק תבחן על ידי המוסד לביטוח לאומי לאחר הגשת התביעה בצירוף אסמכתאות רלוונטיות.

ועל כך כתבתי פוסט שלם שתוכלו לקרוא כאן

הוצאות שנגרמות לעובד בגין עבודה מהבית 

כיוון שעובד מהבית משתמש בשירותים הקיימים בבית כמו - חשמל, אינטרנט, מדפסת וכו' ניתן לסכם מראש עם המעסיק החזר הוצאות כללי בגין הוצאות אלו לטובת ביצוע העבודה. 

עובדים בבידוד שאינם עובדים מהבית 

החל מיום 1 באוקטובר 2020  עובדים אשר יאלצו להיכנס לבידוד ביתי ולא יימצאו כחולים, לא יהיו עוד זכאים באופן אוטומטי לתשלום דמי מחלה מטעם המעסיק, אלא, אם לא סוכם אחרת עם המעסיק, יהיו מצויים בחל"ת לתקופת הבידוד.

כזכור בתחילת משבר הקורונה הוציאה מדינת ישראל "תעודת מחלה גורפת" לכל העובדים שנאלצו להכנס לבידוד בין אם הם חולים או לאו. תעודה זו זיכתה את כל העובדים שנכפה עליהם הבידוד הזכאות לתשלום דמי מחלה גם אם בסופו של דבר לא היו חולים ולא פיתחו תסמינים.

בעקבות עתירה שהוגשה לבג"ץ (בג"ץ 1633/20 "סל" שירותי סיעוד נ' מדינת ישראל ( 27.7.2020)) לביטול התעודה הגורפת בטענה כי היא העובד שבבידוד אינו בהכרח עונה על ההגדרה "מחלה" על פי חוק דמי מחלה, וכי התעודה הגורפת אינה עונה על ההגדרה של "תעודת מחלה" על פי תקנות דמי מחלה ולכן יש לבטלה.

בג"ץ קיבל את טענות העותרים וקבע כי תעודת המחלה הגורפת תהיה בטלה החל מתאריך 30.9.2020.

אסור לפטר עובד שנאלץ לשהות בבידוד או נאלץ לשהות בבית בשל בידוד ילדיו. 

עובדים בגיל פרישה שהוצאו לחל"ת 

עובדים מעל גיל 67 שפוטרו או הוצאו לחל"ת (לפחות 14 יום ) אינם זכאים לדמי אבטלה אלא למענק מיוחד בגובה 4000-1000 ש"ח הנקבע לפי גובה ההכנסה של העובד/ת מקרן הפנסיה. המענק לא משפיע על הזכאות לקצבת זקנה.

תנאי הזכאות למענק - 

1. תושבי ישראל

2. בני 67 או יותר

3. ותק של לפחות 3 חודשי עבודה כשכירים

4. הוצאו לחל"ת למשך 30 ימים רצופים בתקופה בין 1.3.2020 ל- 31.7.2020 או למשך 14 ימים החל מ 1.8.2020

5. אם מקבלים פנסיה אז גובה הפנסיה לא עולה על 5,000 ש"ח.

דוגמא למענק בחודש אוגוסט

הכנסה מפנסיה        גובה המענק 

אין הכנסה                2,065 ש"ח

פחות מ 2000           2,065 ש"ח

3000-2000             1,548 ש"ח

4000-3000             1,032 ש"ח

5000-4000             516 ש"ח

מעל 5000               אין זכאות

לצורך קבלת המענק יש להגיש בקשה דרך אתר המוסד לביטוח לאומי - כאן

כמו כן, עובדים שעברו את גיל פרישה והוצאו לחל"ת יוכלו להתפטר בדין מפוטר וכך להיות זכאים לפיצויי פיטורים, פדיון דמי הבראה (בותק מעל שנה) ופדיון ימי חופשה.

 

את המידע החשוב הזה ועוד הרבה פוסטים מעניינים פרסמתי גם בעמוד הפייסבוק שלי