רישום חברה

כל אדם, לרבות תאגיד, רשאי להקים חברה בע"מ ובלבד שמטרות החברה אינן נוגדות את החוק, אינן בלתי מוסריות ואינן נוגדות את תקנת הציבור.

חברה בע"מ היא סוג של התאגדות של מספר אנשים או אדם יחיד וזאת צורך ביצוע פעולות עסקיות למטרות רווח. חברה בע"מ מנוהלת על ידי מניות והמחזיקים במניות נקראים "בעלי מניות".

אישיות משפטית נפרדת 

אחד היתרונות הבולטים של הקמת חברה בע"מ, מעבר למיתוג וביסוס, הוא היותה אישיות משפטית נפרדת. כלומר, על פי רוב המקרים (למעט חריגים קיצוניים) בעלי המניות מוגנים מבחינה משפטית וזאת בניגוד לעצמאים כמו- עוסק מורשה, עוסק פטור (בעבר - זעיר).

חברה בע"מ הינה חברה שחבות בעלי המניות שלה היא בערבון מוגבל (בע"מ) לסכום שכל אחד שילם בעד המניות שבידו וכך במקרה של חדלות פירעון החברה יהיו בעלי המניות פטורים מכל חבות נוספת מעבר לתשלום מלוא המניות שבידו. כמו כן, בשל ההפרדה בין בעלי המניות לחברה הרי כי במקרים של תביעה למשל, לא יהיה ניתן לבוא 16בטענות לבעלי המניות אלא לחברה שהם מחזיקים. הפרדה זו אינה הרמטית והפסיקה קבעה מקרים שהם ישאו בעלי המניות בחובות החברה. 

הליך רישום חברה בע"מ - בקלות ובמהירות 

הליך פתיחת חברה בע"מ ברשם החברות הינו הליך פשוט ומהיר המצריך מספר מסמכים משפטיים והמתנה של 24 שעות.

על המבקש/ים להקים חברה בע"מ צריך להציע שמות החברה ( 3 אפשרויות בעברית ובאנגלית), כמו כן לקבוע את זהות בעלי המניות הראשונים, הקצאת מניות לכל בעל מניות, ולקבוע את זהות הדירקטורים. 

שנית, על המבקש/ים לחתום על מסמכים נדרשים בפני עורך דין - תקנון, הצהרת בעלי מניות ראשונים, הצהרת דירקטורים ראשונים ולהסדיר תשלום אגרת רישום בסך 2,181 ש"ח (מעודכן מאי 2020 בהגשה מקוונת).

הסכם מייסדים / הסכם שותפות 

במקרה של שני מייסדים או יותר כדאי להסדיר את היחסים בין הצדדים באמצעות הסכם מייסדים שיבהיר ויקבע את ההתחייבויות של כל אחד מהמייסדים לצורך פעילות החברה. מדובר במסמך בעל חשיבות גבוהה וניסוחו הינו קרדינלי להסדרת היחסים בין המייסדים.

יצאנו לדרך  

הקמת חברה ברשם החברות הינה הצעד הפורמלי הראשון בחיי החברה. מנקודה זו והלאה בעלי התפקידים בחברה אמונים על ניהולה המוצלח תוך הגדלת פעילותה העסקית והשאת רווחיה. לשם כך, נדרש, לא פעם להסכמים שונים שיסייעו בפעילות החברה, יגנו על החברה מבחינה משפטית ויסדירו את יחסיה כלפי חוץ ביחס לצדדים אחרים בעסקאות בארץ ובחו"ל, לקוחות החברה וכו', וכלפי פנים ביחס לבעלי המניות, בעלי התפקידים,עובדים, נותני שירות וכו'.

                               לקביעת פגישה עם עו"ד שני בן שטרית בעניין הקמת חברה בע"מ – שלחו הודעה וקבעו פגישת יעוץ