פירוק חברה

מה עולה בגורל העובדים כשחברה נכנסת להליכי פירוק או במקרה והמעסיק פושט רגל? 

מצב כזה מעלה הרבה מאוד חששות וחוסר וודאות אצל העובדים אשר איבדו מקור פרנסתם. עם זאת, החוק מספק סעד שיגן, ככל שניתן, על העובדים שנקלעו לסיטואציה האומללה שבה האם למעשה איבדו את מקור פרנסתם.


עם קבלת צו פירוק או צו פש"ר יכולים העובדים, הם הנושים הנמצאים "בדין קדימה" (כלומר הם הראשונים בתור לפרעון), להגיש תביעת חוב למפרק או לנאמן והוא שיכריע בה. תביעת חוב שאושרה תועבר למוסד לביטוח הלאומי והוא הגוף שישלם את הכספים ישירות לעובד וזאת עד לתקרה הקבוע בחוק. תביעת חוב תכלול את הזכויות המגיעות לעובד מהמעסיק וביניהן - שכר, פנסיה, פיצויי פיטורין, הלנת שכר, פדיון ימי חופש, הבראה, דמי הודעה מוקדמת ועוד.

 

אם מקום העבודה שלכם נסגר או אם מעסיקכם פשט את הרגל, דעו כי לרשותכם זכויות המגיעות לכם על פי חוק.

עמדו על זכויותיכם.

 

עו"ד שני בן שטרית עוסקת רבות עם זכויות עובדים במסגרת פירוק חברה והצלחותיה בתחום מדברות בעד עצמן. עו"ד שני בן שטרית תלווה אתכם לאורך כל הליך הפירוק ותדאג כל העת שתקבלו את מלוא זכויותיכם.

 

חוששים שהחברה שאתם עובדים בה לקראת קריסה כלכלית? לא קיבלתם משכורות? קראו עוד על פירוק חברה על ידי עובדים והקדימו תרופה למכה. קראו עוד בנושא – פירוק על ידי עובדים.

פירוק על ידי עובדים

כאשר חברה נקלעת למצב שבה אינה משלמת לעובדיה את זכויותיהם באופן סדיר, אינה משלמת משכורות, אינה מעבירה כספים לקרן הפנסיה וכדומה, קיים חשש גדול שהחברה לקראת חדלות פרעון ותסגור שעריה.

במצב כזה כדאי להקדים תרופה למכה ולפנות לעורך דין לייעוץ לקראת פירוק חברה על ידי העובדים על מנת לשמור על הזכויות שלהם.

בקשה לפירוק חברה מוגשת על ידי העובדים באמצעות עורך דין שמלווה אותם בתהליך לבית המשפט המחוזי.

לאחר דיון בבקשת העובדים במסגרת הליך משפטי בבימת משפט, וככל וינתן צו פירוק לחברה, יוכלו העובדים לפנות למוסד לביטוח לאומי ולקבל את זכויותיהם בדין קדימה.

במסגרת תביעת החוב, ולאחר שאושרה על ידי מפרק החברה, יוכלו העובדים לקבל גמלה בגין פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, שכר שלא שולם, דמי חג שלא שולמו, דמי הבראה שלא שולמו, גמל פנסיה ועוד.

 

הליך הפירוק הוא הליך יעיל ומהיר יחסית שאינו מצריך הגשת תביעה לבית הדין לעבודה ומבטיח לעובדי החברה תשלום מהמוסד לביטוח לאומי בגין זכויותיהם.

 

לייעוץ עם עו"ד שני בן שטרית בעניין פירוק חברה על ידי עובדים – שלחו הודעה וקבעו פגישת יעוץ

 

תשלום גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי

עם קבלת צו פירוק לחברה ניתן להגיש תביעות חוב לביטוח לאומי ובמסגרתן לתבוע את הכספים המיועדים לעובדים.

קודם לכן תביעת חוב מוגשת למפרק החברה שמונה על ידי בית המשפט המחוזי בהליך הפירוק. המפרק יבדוק את תביעת החוב ויכריע בה. את החלטתו יעביר המפרק למוסד לביטוח לאומי לשם ביצוע התשלום בפועל ישירות לחשבון הבנק של העובד.

פירוט הגמלה המשולמת לעובד שנגד מעבידו ניתן צו פירוק או צו פשיטת רגל –

  • שכר עבודה שלא שולם

  • פיצויי פיטורין

  • דמי הודעה מוקדמת

  • דמי חג

  • הבראה

  • פנסיה

  • קרן השתלמות

 

הגמלה משולמת עד לסכום מקסימאלי של כ-114,114 ש"ח. לסכום הגמלה יתווספו הפרשי הצמדה למדד מיום הווצרות החוב עד יום התשלום בפועל.

מהגמלה ינוכו מיסי החובה: מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

 

לייעוץ עם עו"ד שני בן שטרית בעניין תשלום תביעת חוב על ידי המוסד לביטוח לאומי – שלחו הודעה וקבעו פגישת יעוץ