עובדים זרים

במדינת ישראל ניתן להעסיק עובדים זרים בענפים שונים.

העסקת עובד זר מחייבת אשרה מתאימה וללא אשרה כזו מסתכן המעסיק בקנסות ובהליכים פלילים.

על המעסיק להסדיר את מעמדו של העובד הזר בטרם כניסתו של העובד הזר לשטח ישראל ובכפוף לעמידה בתנאים והתחייבויות כקבוע בחוק.

עובדים זרים זכאים לתנאי העסקה כמו עובדים ישראלים בנוסף לתנאים מיוחדים נוספים החלים עליהם בשל היותם עובדים זרים. אי קיום הוראות החוק בעניין זה עלול להוביל לתביעות אזרחיות  כמו גם לחקירות והליכים פלילים נגד המעסיק.

מעסיקים רבים מקלים ראש בחובותיהם כלפי העובדים הזרים שהם מעסיקים בסופו של דבר מתמודדים עם תביעות כספית על סכומים עצומים, קנסות ועונשים נוספים והכל בשל הפרה שיכלו להימנע ממנה מלכתחילה.

על המעסיק החובה לדעת, להכיר וליישם את זכויות העובדים הזרים.

ככלל - עובדים זרים זכאים למלוא הזכויות כמו עובדים ישראלים. עובדים זרים זכאים לשכר שלא יפחת משכר המינימום הקבוע בחוק, עובדים מומחים זכאים לכפל השכר הממוצע בישראל לאורך כל תקופת העסקתם והאשרה שלהם תלויה, בין היתר, בהתחייבות המעסיק לתשלום השכר האמור.

כמו כן, על המעסיק החובה לתשלום דמי הבראה, פנסיה (באמצעות חסכון ייעודי), פיצויי פיטורים, דמי מחלה, לספק לעובד יום מנוחה שבועי, מגורים הולמים (נפוץ אצל עובדים זרים חקלאות, עובדי סיעוד), להסדיר עבור העובד ביטוח רפואי ועוד.

לא פעם עובדים רוצים (והם בהחלט זכאים לכך) לצאת לחופשה שנתית לבקר את בני משפחותיהם וגם לכך צריך להתארגן מראש ולהסדיר עבורם אשרת כניסה ויציאה לתקופה המבוקשת באמצעות הסדרת "אינטר ויזה". 

לסיכום, העסקת עובדים זרים אינה דבר של מה בכך. יש לנהוג בהם בכבוד כמו בכל עובד אחר, תוך מתן מלוא זכויותיהם על פי דין. בראש ובראשונה יש להסדיר את מעמדם בישראל באופן חוקי ובכך להימנע מתביעות כספיות, קנסות והליכים פלילים.

 

עו"ד שני בן שטרית בעלת הידע והנסיון בייצוג עובדים ומעסיקים בתביעות בבית הדין לעבודה בגין זכויות עובדים זרים כמו כן בעלת נסיון רב בהסדרת אשרות לעובדים זרים, עובדי סיעוד, ארכות לעובדים זרים, בקשות לוועדה הומניטרית, ייצוג בהליכי ערר בבית הדין לעבודה וערעורים מנהליים.

 

עובדי סיעוד

עובדים זרים בענף הסיעוד זכאים למלוא הזכויות הקבועות בחוק בדיוק כמו עובדים ישראלים. העסקת עובדי סיעוד הינה בעלת מאפיינים ייחודיים.

בדרך כלל מדובר בהעסקה משותפת בין 2 גורמים הלא הם חברת הסיעוד והמטופל/ משפחת המטופל כאשר כל אחד מהם נושא באחוז מסוים של אחריות ליישום זכויות העובד, המטפל הסיעודי, בהתאם לקבוע בגמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי. ישנם מקרים שאין כלל מעורבות של חברת סיעוד והנטל מוטל כולו על המטופל או על משפחתו להסדרת זכויות העובד לרבות - שכר במועד, דמי הבראה, פנסיה, דמי חג, יום מנוחה, פיצויי פיטורים, חופשה שנתית ועוד. כמו כן, על המעסיק החובה להסדיר ביטוח רפואי לעובד ולדאוג למקום מגורים הולם.

אי עמידה בהוראות החוק עשויה לגרור סנקציות, עונשים פלילים, קנסות ותביעות אזרחיות כנגד המעסיק וחברת כוח האדם.

שימו לב כי קביעת גמלת סיעוד על ידי המוסד לביטוח לאומי אינה מסדירה את העסקת המטפל הזר הסיעודי ואין לראות בה היתר העסקה אלא שהיא רק קובעת את אחוז החלוקה בהעסקתו בין הצדדים ולכן חובה להסדיר את מעמד העובד באופן חוקי באמצעות בקשה מתאימה לרשות האוכלוסין וההגירה.

שעות עבודה לעובדים זרים בסיעוד 

בג"ץ 1678/07 גלוטן נ' ביה"ד הארצי לעבודה (23.10.2008) קבע כי הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה אינו  חל על עובדי סיעוד אשר מועסקים בבית המטופל וזאת בשל הקושי לעקוב אחר שעות העבודה שלהם. במילים אחרות - עובד זר בסיעוד המועסק בבית הלקוח אינו זכאי לגמול שעות נוספות. יובהר כי בית הדין הורה למדינה להסדיר את הנושא בחקיקת משנה אך עד למועד כתיבת שורות אלו אין חדש בעניין. 

מעסיק של עובד זר מחויב להתקשר עם העובד בהסכם עבודה כתוב, המפרט את תנאי העסקת העובד בשפה המובנת לעובד. על ההסכם לכלול את מלוא תנאי העסקה של העובד הזר וביניהם – זהות המעסיק וזהות העובד הזר, תיאור התפקיד, שכר העובד, אופן התשלום ומועדי תשלום, רשימת ניכויים מהשכר, תנאים סוציאליים, קביעת יום המנוחה השבועית שבחר העובד, כמו כן התחייבות מעסיק לגבי ביטוח רפואי, קיום זכויות העובד, תנאי מגורים הולמים לעובד וכדומה.

על ההסכם להיות בשפת העובד כאשר העתק ממנו יוגש לו עם חתימתו.

אל תקלו בכך ראש – הסכם עבודה עם עובד זר הינו הסכם חובה והעדרו עלול לגרור הליכים משפטיים וסנקציות פליליות!

אשרות לעובדים זרים מומחים

מדינת ישראל הופכת להיות מעצמה להעסקת עובדים מומחים זרים, התפתחות זו מחייבת את החברות המעסיקות להתארגנות חוקית של העסקת עובדים זרים. מרבית העובדים המומחים מגיעים לישראל במסגרת פרויקטים לאומיים לתשתיות, נפט, גז, הייטק או מסיבות עסקיות/ מסחריות אחרות.

עובדים מומחים מוגדרים ככאלו כאשר הם מביאים עמם שימוש בטכנולוגיה ייחודית שאינה קיימת בישראל וברשותם הידע, הניסיון והמומחיות לתפעולה והיא נדרשת לשם ביצוע הפרויקט ו/או מסחר ו/או הפיתוח וכו'.

העסקת עובדים מומחים בישראל מחייבת קיומה של חברה ישראלית, זרה או שלוחה של חברה זרה ואשר היא תשמש המעסיקה בפועל של העובדים. ולכן אם ברצונם להעסיק עובד זר מומחה, ראשית עליכם לפתוח חברה ברשם החברות. לרישום חברה בקלות ותוך 24 שעות ניתן - לחצו כאן.

על החברה להגיש בקשה לרשות האוכלוסין וההגירה לקבלת היתר להעסקת מומחה זר וזאת במקביל לבקשה לאשרת עבודה מסוג ב/1 ממשרד הפנים.

חברה המבקשת להעסיק מומחים זרים תדרש להתחייב על תשלום שכר מומחים העומד על שכר כפול מהממוצע במשק וזאת לאורך כל תקופת העסקתו בישראל. במסגרת הבקשה על החברה להציג בפני הרשות מסמכים המעידים על מומחיותו של העובד המיועד, השכלתו ואישורים נוספים. כיוון שיש משמעות קריטית לאופן הגשת הבקשה ותוכן הבקשה כדאי לשכור שירותי עו"ד לליווי החברה במסגרת הבקשה עד לקבלת היתר כדין. 

 

העסקת העובדים מחייבת הנפקת היתרי העסקה. העסקה ללא היתר הינה עברה על החוק הגוררת עונשים כספיים כבדים, מעצרים וגירוש של עובדים כמו כן פתיחה בהליכים פליליים נגד מנהלי החברה לכן מומלץ להעזר בעורכת דין מקצועית בתחום טרם הגשת בקשה ולאורך כל תקופת העסקתו של העובד הזר בישראל

תנאי העסקה של עובד זר

 מעסיק של עובדים זרים מחויב לפעול בהתאם להוראות החוק של העסקת עובדים זרים בישראל ועל פי משפט העבודה הישראלי. במילים אחרות

כך למשל, עובד זר זכאי, בדיוק כמו עובד ישראלי לחופשה שנתית, הבראה, פנסיה, פיצויים, דמי הודעה מוקדמת, תשלום ביטוח לאומי ועוד.

תנאי ההעסקה של עובדים זרים משתנים בהתאם למקצוע ולאשרה הרלוונטית לעובד ויש תקנות ספציפיות לעובדים זרים המסדירים את מעמדם ואת תנאי העסקתם.

שימו לב כי בענפים שונים יש צווי הרחבה המוסיפים ומטיבים על הדין הכללי ויש לפעול על פיהם. כך לדוגמא צו ההרחבה בענף הניקיון קובע הוראות סוציאליות מטיבות לעובדיו ויש לפעול על פיו. 

אי קיום הוראות החוק והדין בעניין תנאי העסקה של עובדים זרים עלולה לגרור תביעות וקנסות כמו גם הליכים פליליים.

על העסקת עובדים זרים בתקופת הקורונה תוכלו לקרוא בבלוג שלי.

 

עורכת הדין שני בן שטרית הינה בעלת הידע והניסיון בהעסקת עובדים זרים, מומחים ועובדי סיעוד. הנכם מוזמנים לפנות לייעוץ משפטי ולקבל מענה כולל לגבי העסקת עובדים זרים, החל משלב בקשה לאשרת עבודה לעובד זר ועד שלב סיום יחסי העבודה.

 

לייעוץ עם עו"ד שני בן שטרית בעניין העסקת עובדים זרים, אשרות מומחים, אשרות סיעוד – שלחו הודעה וקבעו פגישת יעוץ 

 

*כל האמור באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, וכל העושה שימוש במידע עושה זאת על אחריותו בלבד. 

אשרות מטעמים הומניטריים – המשך העסקה לעובדי סיעוד

עובדים זרים בסיעוד מגיעים למדינת ישראל הם למעשה מהגרים ששוהים בישראל באופן זמני בלבד ולצורך עבודת סיעוד בלבד. על מנת לאפשר כניסתם לישראל יש להסדיר עבורם אשרת עבודה מראש. אשרת העבודה הינה לתקופה מסויימת ואשר לאחריה על העובד לצאת מגבולות ישראל.

חוק הכניסה לישראל קובע כי לשר הפנים הסמכות להאריך את אשרת השהייה של עובדי סיעוד לחמש שנים, ולאחר מכן להאריך שוב לתקופה של שנה נוספת בכל פעם ככל והמטפל ממשיך לטפל באותו מטופל סיעודי.

 

פנייה לוועדה הומניטרית

הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים היא גוף שתפקידו להמליץ לרשות האוכלוסין האם להעניק מעמד חוקי בישראל לאזרחים זרים במקרים חריגים.

בקשה לאשרה מטעמים הומניטריים הינה בקשה מורכבת מאוד המחייבת ליווי מקצועי וסבלנות רבה. מדובר בהליך מאתגר ומורכב, מסועף מאוד ושעלול לקחת שנים.

 

המקרה הנפוץ לבקשת אשרה מטעמים הומניטריים נוגעת למקרים שבהם יש צורך להארכת אשרת העבודה של עובד סיעודי. הרבה פעמים מדובר במקרים שבהם האשרה של העובד עומדת להסתיים ומשפחתו של המטופל הסיעודי מבקשת להאריך את אשרת העבודה של העובד מסיבות רבות, בדרך כלל כאלו הקשורות בקשר החזק שיש בין המטפל למטופל, בשל הקושי למצוא מטפל סיעודי שניתן לסמוך עליו ממש כבן משפחה, ועוד סיבות.

 

בקשה לאשרה מטעמים הומניטריים מחייבת הצגת אסמכתאות מהימנות על הקשר הייחודי ועל חשיבותו כמו גם על הצורך החזק בנוכחותו של אותו מטפל סיעודי ספציפי ועל הנזק שעלול להגרם לקשיש בהעדרו של המטפל. לכן על הבקשה להיות מפורטת ועם אסמכתאות רפואיות וחוות דעת מקצועיות.

 

הגשת ערר לבית הדין לעררים

במידה והוגשה בקשה לוועדה הבינמשרדית לקביעת מעמד בישראל מטעמים הומניטריים דחתה את בקשת הארכה, ניתן לפנות בערר לבית הדין לעררים וזאת תוך 30 יום ממועד קבלת החלטת הדחייה.

 

הגשת ערעור מנהלי לבית משפט מחוזי

ככל ובית הדין לעררים דחה את הערר שהוגש בגין החלטה הוועדה ההומניטרית, ניתן להמשיך ולהגיש ערעור מנהלי על החלטת בית הדין בפני בית המשפט המחוזי.

עורכת הדין שני בן שטרית מספקת את השירות המשפטי הנחוץ למטופלים סיעודיים ובני משפחותיהם המעוניינים להגיש בקשה לאשרה מטעמים הומניטריים להארכת אשרת העסקה של המטפל או במידת הצורך ערר לבית הדין לעררים בירושלים על החלטת הוועדה וערעור מנהלי בבית המשפט המחוזי. 

לפגישת ייעוץ עם עו"ד שני בן שטרית בעניין אשרות לעובד זר מטעמים הומניטריים – שלחו הודעה וקבעו פגישת יעוץ 

 
 

תביעות עבודה של עובדים זרים

עובדים זרים הינם בעלי זכויות בדיוק כמו עובדים ישראלים. על המעסיק לכבד את זכויתיהם ולקיימם במלואם. כך עובדים זרים זכאים לקבל מהמעסיק  לפחות שכר מינימום, מגורים הולמים, הבראה, פנסיה, חג, חופשה, פיצויים וכדומה.

בענפים מסויימים מקובל לשלם לעובדים גם דמי כיס (על חשבון השכר) והטבות נוספות. בענף החקלאות העובדים מקבלים מגורים מהמעסיק בהשתתפות כספית הקבועה בדין ועל המגורים להיות הולמים. 

שימו לב כי בענפים מסויימים יש צווי הרחבה ענפיים הקובעים הוראות מטיבות עם העובד.

אם הנכם מעסיקים או עובדים בענף הנקיון אולי תרצו לקרוא קצת יותר - כאן.

בנוסף, גם במעמד סיום העסקה של עובד זר, יש לשמור על זכיותיו ולעשות זאת על פי הדין. לא ניתן לפטר עובד מהרגע להרגע, ללא פיצויים וללא הודעה מוקדמת. הוראות החוק בעניין סיום העסקה רלוונטית גם בעניין של עובדים זרים.

עובדים זרים זכאים לפנסיה ועל המעסיק לדאוג להפרשות כדין בין אם באמצעות הפקדה לחשבון בנק ייעודי (נהוג אצל עובדי סיעוד / חקלאות) ובין אם דרך מדור תשלומים במקרה של עובדים פלסטינים. כך או כך, אי תשלום פנסיה או כל זכות אחרת הקנויה לעובד הזר חושפת את המעסיק לתביעה בבית הדין לעבודה.

עובדים זרים אשר זכויותיהם נפגעו רשאים להגיש תביעה לבית הדין לעבודה ולדרוש את זכויותיהם במסגרת הליך משפטי.

לייעוץ עם עו"ד שני בן שטרית בעניין עובדים זרים  – שלחו הודעה וקבעו פגישת יעוץ