זכות השימוע

הליכי פיטורים – זכות השימוע

כבר בפתח הדברים נבהיר - למעסיק קיימת הזכות לפטר עובדים. יחד עם זאת הוא כפוף להוראות הדין ומשפט העבודה 
חובת קיום הליך שימוע אינה מעוגנת בחוק אך היא חובה מכוח עקרונות הצדק ותום הלב.  בכדי שהליך פיטורים יתקיים כדין על המעסיק להודיע מראש לעובד על קיום של שיחת שימוע. מטרת שיחת השימוע היא להביא לידיעת העובד את אותן בעיות שלדעת המעסיק מעוררות כוונה לפטר את העובד ומנגד, לאפשר לעובד להשמיע טיעוניו בטרם תתקבל ההחלטה בעניינו. על דבריו של העובד להישמע "בלב פתוח ובנפש חפצה", כך שאם יעלה טיעונים טובים ומשכנעים יימנעו פיטוריו, אחרת ניתן יהיה לאמר כי .הליך השימוע היה למראית עין בלבד ובכך כמובן לא ייצא המעביד ידי חובתו וייתכן שבמבחן בית הדין לעבודה - יבוטלו הפיטורים

"זכות השימוע הינה זכות יסוד ביחסי עבודה…בין אם מדובר בפיטורין ובין אם מדובר באי חידוש חוזה…זכות העובד אינה בבחינת "טקס" בלבד שיש לקיימו על מנת לצאת מידי חובה".

כאמור, חובת עריכת שימוע נקבעה באופן מפורש בפסיקה. מדובר בזכות יסודית מכוח כללי הצדק וחלה על כל עובד ועובדת ללא קשר למשך עבודתו ולצורת העסקתו. בפס"ד מפתיע במיוחד הורחבה חובת השימוע לפני פיטורים, ובית הדין לעבודה בירושלים פסק פיצוי בגובה 25,000 ₪ לעובד וקבע כי חובת קיום שימוע חלה גם כלפי  מועמד שהתקבל למקום עבודה ופוטר טרם החל עבודתו. 

הליך שימוע -  3 מסמכים

מסמך ראשון - הודעה 
על המעסיק לתת לעובד, מבעוד מועד, הודעה בכתב ובו עם פרטי השימוע ומסמכים נוספים אם קיימים. כלומר, על המעסיק לאפשר לעובד זמן סביר להכין טיעוניו כיאות ואף לאפשר לו להגיע לשיחה כשהוא מיוצג על ידי עורך דין מטעמו. לעובד יש הזכות לבקש את דחיית מועד השימוע לשם התארגנות.

מסמך שני - פרוטוקול השימוע
יש לתעד בכתב את הליך השימוע וניתן להסתפק בתיעוד עיקרי הדברים תוך שימת לב לנקודות חשובות כמו נימוק לסיבת השימוע (ולא סיבת הפיטורים!) מה הן הטענות שעולות כלפי העובד וכמובן תגובת העובד לטענות כלפיו. בסופו של ההליך נהוג להחתים את העובד על קיום ההליך ועל הכתוב בפרוטוקול.

מסמך שלישי - החלטה
לאחר השימוע יש להמציא לעובד את ההחלטה. אם מדובר בהחלטה  לפיטורים אזי יש לקיים את חובת ההודעה המוקדמת וגמר חשבון. מעסיק יכול לקבוע שבתקופת ההודעה המוקדמת העובד לא יגיע למקום העבודה אך עליו לשלם לו עבור תקופת ההודעה המוקדמת כאילו העובד כן התייצב לעבודה. יש מעסיקים שנוהגים לתת למפוטרים מענק סיום עבודה או את האפשרות להחזיק ברכב החברה לאורך תקופת ההודעה המוקדמת ועוד הטבות מיוחדות... כמובן שאין חובה כזו בחוק ואלו הטבות שניתנות על ידי מעסיקים מתוך רצונם החופשי, או אם נקבעו תנאים מיטבים בחוזה עבודה במידה ויסתיימו יחסי העבודה, כל אלו נועדו בכדי להמתיק את הקושי הנלווה לסיום יחסי העבודה.
שימו לב - מתן הודעת פיטורים תוך כדי השימוע או זמן קצר מאוד לאחר השימוע, עלולים להעיד על כך שהמעסיק לא שקל בצורה רצינית את טיעוני העובד ולמעשה היה מדובר רק בשימוע כדי לצאת ידי חובה. 

לסיכום, לא ניתן לפטר אדם במחי יד ובכך פגוע בפרנסתו ובהסתמכותו בטרם ניתנה לו הזדמנות נאותה והוגנת להשמיע טענותיו. המעסיק צריך לתת לעובד הודעה מנומקת זמן סביר לפני השימוע, תוך גילוי נאות של מסמכים וטענות שהמעסיק מסתמך עליהם. במהלך השימוע המעסיק נדרש לתת לעובד הזדמנות כנה והוגנת להשמיע טיעוניו .ולייחם להם חשיבות
 בית הדין נתן דעתו יותר מפעם אחת על אי קיום הליכי שימוע במסגרת פיטורים וראינו מקרים שבהם גובה הפיצוי בשל אי עריכת שימוע יכל גם להגיע לסך של 12 משכורות.

יש לשים לב כי במקרים מסוימים הליך השימוע, גם אם נעשה לפי כללי הדין, הוא כלל לא רלוונטי כמו במקרים של פיטורי עובד בחופשת מחלה, פיטורי אישה בהריון או אישה בטיפולי פוריות.

אם אתם עובדים העומדים בפני הליך שימוע וזקוקים לליווי או מעסיקים המעוניינים לקיים הליכי שימוע כדין, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לשם קבלת ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי.


*כל האמור באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, וכל העושה שימוש במידע עושה זאת על אחריותו בלבד. 
1. ע"ע 1027/01
2. סע"ש 67436-06-16