• Shani Ben-shetrit

הנחיות למעסיקים בשעת חירום בשל משבר הקורונה

משבר הקורונה הוביל בבת אחת את מדינת ישראל ואת המשק הישראלי למציאות חדשה ולא מוכרת, כזו שנלמדת תוך כדי תנועה. וגם בשעה ששורות אלו נכתבות, יתכן שמחר בבוקר נתעורר להנחיות אחרות. אף על פי כן, לפניכם ריכוז הנחיות הרלוונטיות לפחות לשעה זו.

אך לפני הכל, חשוב לזכור שהמשבר משפיע על שני הצדדים, הן על המעסיקים והן על העובדים ומשכך נכון וראוי ששני הצדדים יראו גמישות מחשבתית ורגישות. זאת ועוד מתוך תקווה לחזור לחיי שגרה ויחסי עבודה טובים ביום שאחרי.


עבודה מהמשרד / בית העסק

ביום 31 במרץ 2020 פורסם תיקון (אשר נכנס לתוקף היום 1 באפריל 2020) בדבר הגבלת מספר העובדים במקומות עבודה. על פי התיקון, מספר העובדים שיכולים לשהות בו זמנית במקום העבודה הם 15% מכלל מצבת העובדים של המעסיק (במקום 30% עובר לתיקון) או 10 עובדים לפי הגבוה מביניהם. ככלל - רק כמות מינימלית של עובדים חיוניים יגיעו למקום העבודה ומתוכם מוחרגים עובדי ניקיון, שמירה ומחשוב. ככל והמעסיק נדרש לעובדים נוספים לשם הפעילות השוטפת של עסקו (כלומר - עובדי מעטפת) יש לפנות בהודעה למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה בבקשה מסודרת להעלאת מכסת העובדים הנדרשים - https://govforms.gov.il/mw/forms/limited-hiring@moital.gov.il

שימו לב כי הגבלת מספר עובדים אינה חלה על מעסיקים ציבוריים, מפעלים חיוניים ומפעלים נוספים אשר מופיעים בתוספת לתקנות המצורפת כאן.

יובהר כי גם עסקים שמספקים תמיכה למפעלים חיוניים יכולים להמשיך לפעול וזאת בכפוף להוראות הכלליות של העסקה במשבר הקורונה.


זאת ועוד, על פי התקנות החדשות על המעסיק להקפיד על בדיקת חום לעובדיו. כיוון שלמעסיקים רבים נוצר קושי בהתארגנות על מד חום ללא מגע, הוחלט על כך שכל עובד שצריך להגיע למקום העבודה ימדוד את החום בביתו בטרם הוא יוצא למקום העבודה וידווח על כך למעסיק באמצעות טופס תצהיר. שימו לב שבטופס יש לדווח הן על טמפ' החום והן על העדר תסמינים של המחלה. על המעסיק להקפיד על איסוף הדיווחים ושמירת תצהירי העובדים וזאת עד הודעה חדשה. לנוחיותכם טופס הצהרת עובד של משרד הבריאות.

כמו כן, על המעסיק להקפיד על מרווח בין עובדים, אוורור קבוע של מרחבי העבודה, שמירה על היגיינה והפרדה בין כלים וציוד משותף ובכלל לצמצם מגע ככל שניתן.


במקרה ומעסיק נתקל במקרה ובו עובד/ת חוששים לצאת מביתם למקום העבודה, חוששים לנסוע בתחבורה ציבורית וכיוצא בזאת הרי שקודם כל, לפני שאנו פונים לפתרון משפטי, לטעמי יש לפנות לשיח הוגן בין אישי ולנסות למצוא פתרון בדרך יצירתית, עם רגישות והתחשבות, וכזה שיהיה מקובל על שני הצדדים. ובכל מקרה, ידעו מעסיקים כי עובד שאינו מופיע לעבודה אינו זכאי לקבל שכר. ושוב, כאמור, אפשר למצוא את הדרכים לצמצום הפגיעה.


עבודה מהבית, צמצום משרה, הוצאה לחל"ת ופיטורים

ההוראות החדשות בדבר צמצום מקומות עבודה גרמו לכך שמעסיקים נאלצו לעשות חישוב מחדש של מצבת העובדים שלהם. אומנם למעסיק יש את הפררוגטיבה לניהול העסק שלו ואין צורך במשבר בכדי שמעסיק יהיה מורשה לבצע שינויים. אף על פי כן, שינוי מהותי מחייב הצמדות לכללי הדין ואין בשעת משבר בכדי להתעלם מהחוק.

עבודה מהבית - מעסיק אשר העביר את עובדיו לעבודה מהבית יקפיד על שמירת מלוא זכויותיהם כדין. המעסיק יקפיד על ניהול יומן שעות עבודה של העובדים כפי שהוא מחויב לכך על פי חוק. העובדים ידווחו בצורה מקוונת על שעות עבודתם. אין חובה לשלם דמי נסיעות לעובד שעובד מהבית שכן אין לו הוצאות נסיעות. לעניין הטבות נוספות בתנאי ההעסקה, אלו נתונים למשא ומתן.


צמצום משרה והפחתת שכר - מעסיק המבקש לצמצם משרה או להפחית שכר של עובד/ת בשל משבר הקורונה יעשה זאת בהסכמת העובד/ת ובכתב. צמצום משרה ללא הסכמת העובד/ת עלול להוות הרעה מוחשית בתנאי העסקה ומשכך לאפשר לעובד/ת להתפטר בדין מפוטר ולקבל את מלוא זכויותיהם לרבות פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת ועוד. ככל והעובד/ת הסכימו לצמצום משרה והפחתת שכר הרי שכל הזכויות הסוציאליות יחשבו לפי השכר החדש, קרי המופחת.


חופשה ללא תשלום - מעסיק רשאי להוציא את עובדיו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) לתקופה שעולה על 30 ימים ואלו יקבלו דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. כיוון שמדובר בצעד שאינו שגרתי יש לקבל לכך את הסכמת העובד. בין הצדדים מושהים יחסי עובד מעסיק והמעסיק אינו מחויב כאמור בתשלום שכר ותנאים סוציאליים לרבות תשלום פנסיה. כמו כן, המעסיק אינו מחויב בהמשך תשלום הטבות סוציאליות או הטבות אחרות כמו רכב או נייד מטעם המעסיק. עם זאת, כאמור לעיל, האנושיות וההתחשבות בימים אלו נחוצה מאוד. ככל וניתן צמצמו את הפגיעה בעובדים.

דמי אבטלה משולמים בהתאם לסטטוס העובד וקריטריונים נוספים כמו גיל, מספר תלויים, שכר וכמה פעמים העובד קיבל דמי אבטלה בעבר ובעיקר בשנה שקדמה לתביעה הנוכחית לדמי האבטלה.

בשל משבר הקורונה תקופת האכשרה הופחתה לשישה חודשים של תשלום דמי ביטוח בפרק זמן של 18 חודשים. ואין זה משנה כמה מעסיקים היו בתקופה הזו וכמה ימים עבד העובד בכל חודש. גם אם עבד יום אחד בחודש, הונפק עבורו תלוש שכר ושולמו דמי ביטוח הרי שחודש זה יספר בתקופת האכשרה.

מעסיק ישגר למוסד לביטוח לאומי טופס 100 עבור כל עובדיו שהוצאו לחל"ת וימסור לעובדיו מכתב יציאה לחל"ת תוך אזכור ברור כי הסיבה לכך הינו משבר הקורונה.

בשל חוסר הבהירות לגבי מועד החזרה לשגרה מומלץ שלא לציין את מועד החזרה לעבודה (אלא אם כן ידוע מועד החזרה ואז לציין אותו במכתב) אך בכל מקרה לציין שמדובר במועד שמעל 30 ימים ושיבחן בסופם. ככל ותדרשו לכך תנפיקו לעובדיכם מכתב חדש.

עובד שמסרב לצאת לחופשה ללא תשלום ואינו מתפטר מרצונו (התפטרות בדין מפוטר שכן מדובר בהרעת תנאים מוחשית בתנאי העבודה) והמעסיק לא מוצא לו פתרון אחר כמו עבודה מהבית או להשאירו בעבודה בכפוף להוראות החדשות, הרי שהוא רשאי לפטרו אך בכפוף להוראות הדין, כלומר - בכפוף לשימוע ומתן מלוא זכויותיו כדין לרבות פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, פדיון ימי חופשה, מסירת מכתב פיטורים ועוד.

עובד שפוטר מעבודתו ועונה על הקריטריונים יוכל להגיש תביעה לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי בצירוף מכתב פיטורים מהמעסיק.


לגבי עובדת בהריון או עובדת שנמצאת בתקופה המוגנת (חופשת לידה ובשישים ימים לאחריה) הרי שלא ניתן להוציא אותה לחל"ת אלא בהיתר מיוחד מהממונה על עבודת נשים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

בשל משבר הקורונה פרסם משרד הממונה נוהל מקוצר לבחינת בקשות הוצאה לחל"ת של נשים בהריון ובתקופה המוגנת. תוכלו להוריד את הנוהל והטופס כאן.


מעסיק שמעסיק עובדים מעל גיל 67 רשאי להוציא אותם לחל"ת אך ידע כי הם אינם זכאים לדמי אבטלה. לגבי עובדים אלו ינתן מענק מיוחד מהמוסד לביטוח לאומי בהתחשב בגובה ההכנסות מהפנסיה שהם מקבלים. עוד יובהר כי דמי קצבת אזרח ותיק לא נלקחות בחשבון במתן המענק כך שאין חשש לקיזוז קצבאות.

נשים מגיל 62 עד 67 יוכלו לבחור בין דמי אבטלה לקצבת אזרח ותיק.

המלצתי היא לסייע לעובדים המבוגרים יותר בהנגשת המידע והגשת הבקשה למענק.

פרטים נוספים וטופס למענק לגמלאים תוכלו לקבל כאן.


רק בריאות

שני