• Adv. shani ben shetrit

חוזרים לשגרה


עם פרוץ משבר וירוס הקורונה בישראל הוצאו עובדים רבים לחופשה ללא תשלום (חל"ת), עובדים אחרים פוטרו ויש כאלו שנאלצו לעמוד מול דלתות סגורות בשל חברה שהתפרקה או פשיטת הרגל של המעסיק. אין ספק, הקורונה טלטלה את המשק ואת נזקיה האמיתיים נדע רק בעוד מספר חודשים.

בימים האחרונים הקלה המדינה את הסגר על תושבי ישראל והורתה על פתיחה מחודשת של חלקים במשק והכל תחת מגבלות ותנאים מסוימים. על אף הרוח האופטימיות שמביאה איתה החזרה לשגרת עבודה מתעוררות הרבה מאוד שאלות ועולה חוסר ודאות.


חזרה לשגרה בתום חל"ת

ככלל – המעסיק מחויב להחזיר את העובד לתפקיד בו עבד ערב יציאתו לחל"ת, וזאת על כל המשתמע מכך (היקף עבודה, שכר, תפקיד, סמכויות וכו'...). כל שינוי בתנאי העבודה מחייב את המעסיק לקבל את הסכמת העובד באופן מפורש. ככל ולא התקבלה הסכמה מפורשת לשינוי התנאים הרי שהדבר עשוי להיחשב הרעה תנאים בהעסקה או הפרת חוזה, דבר המאפשר לעובד להתפטר בדין מפוטר ולתבוע זכויותיו.


עובד שחזר לעבודה יודיע על כך למוסד לביטוח לאומי כאן.


פיטורי עובד בתום חל"ת

מעסיק שאין באפשרותו להחזיר את העובד להעסקה רשאי לסיים את העסקת העובד בהליך פיטורים כדין, קרי – הודעה על שימוע, שימוע, מתן הודעה מוקדמת, מכתב סיום העסקה ותשלום גמר חשבון (פיצויים, פדיון חופשה וכדומה).

ככל ומדובר בעובדת הנמצאת בתקופה המוגנת (בהריון, בחופשת לידה, 60 ימים מתום חופשת לידה) והמעסיק מעונין בסיום העסקתה, הרי שעל המעסיק לקבל היתר כדין מהממונה על עבודת נשים במשרד העבודה.


עובד שהגיש תביעה לדמי אבטלה בשל חל"ת ופוטר, יודיע למוסד לביטוח לאומי על פיטוריו.


הבעיה עם דמי אבטלה לעובדים שפוטרו/ יפוטרו בתום החל"ת

שעובדים רבים אינם יודעים כי תשלום החל"ת הוא על חשבון דמי אבטלה וקצובת ימי האבטלה. לפיכך, עובד שפוטר בתום החל"ת הרי שמיצה חלק מסוים מימי האבטלה שלו או את כולם (אם נותרה לו יתרה מאבטלה קודמת בשנה הנוכחית), ואז לא יהיה זכאי לעוד ימי אבטלה ויצטרך להמתין חלוף 12 חודשים.

במצב דברים זה, כדאי למצוא פתרון עם המעסיק לפיצוי בגין "אובדן" ימי האבטלה בשל החל"ת שנכפה על העובד בעל כורחו.

בשל הסיטואציה החדשה, קבע המוסד לביטוח לאומי כי מקבלי דמי אבטלה שמספר ימי האבטלה שהיו זכאים להם הסתיימו בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-30.04.2020, ימשיכו לקבל דמי אבטלה עד ל-30.04.2020.

מלכוד הורים עובדים

עובד שמקום עבודתו חזר לשגרת עבודה והמעסיק מבקש ממנו לחזור לעבודתו אך העובד אינו מסוגל לחזור בשל אי פעילות של מערכת החינוך יפנה למעסיק למציאת פתרון שיניח את דעת הצדדים למשל – הארכת החל"ת עד חזרת מערכת החינוך לשגרה, עבודה מהבית או לעשות שימוש בימי החופשה הצבורים. פיטורי עובד בשל הורות מהווה הפרה של חוקי העבודה ועשויה להקים לעובד עילת תביעה נגד מעסיק.

הורים שנמצאים בביתם לצורך השגחה על ילד שנמצא בבידוד ביתי יהיו זכאים לדמי מחלה בהתאם לזכאות דמי מחלה בשל מחלת ילד על פי החוק.


העדר תחבורה ציבורית

בדומה לסעיף לעיל, עובד שהמעסיק מבקש ממנו לחזור לעבודה אך נתקל בקושי בשל העדר תחבורה ציבורית יגיע להסדר עם המעסיק בדרכים שציינתי לעיל או בדרכים אחרות כמו – הקמת מערך "קאר פול" לכלל העובדים או הסעות מטעם המעסיק.


מפחדים לחזור כי מפחדים להדבק

החשש מובן. עם זאת חשוב לזכור כי היעדרות חד צדדית ממקום העבודה עשויה להיחשב להפרת חוזה, הפרת משמעת ולהוביל להליכי פיטורים או להיחשב כנטישת מקום עבודה מצד העובד ולאובדן מוחלט של פיצויי פיטורים.

ככל ועובד מתריע בפני מעסיק על החשש שלו להדבקות, על המעסיק מחובת תום הלב, לנסות להגיע להסדר עם העובד שיניח את דעתם של הצדדים. כמובן שהדבר אינו רלוונטי לאוכלוסיות הנמנות בקבוצת סיכון שהחוק מחייב אותן להישאר בהסגר.


למעסיק אומנם יש את הזכות לנהל את מקום עסקו אך עליו לעשות זאת בתום לב ולא לנצל את הסיטואציה האומללה. שני הצדדים צריכים להיות קשובים אחד לשני, להשתדל ולנסות למצוא פתרונות מוסכמים שיצמצמו את הפגיעה ככל שניתן תוך שמירה על יחסי עבודה טובים. ככל והדבר אפשרי מבחינה מעשית ואין שום מניעה בריאותית הרי שעבודה מהבית הינה פתרון יעיל.


חיוב עובדים לעבור בדיקת קורונה

בימים רגילים הסמכות מעסיק להורות על בדיקות רפואיות כתנאי לקביעת כשרות רפואית של עובד הינה מצומצמת, ועל פי רוב ככל ויש סמכות כזו הרי שהיא מעוגנת בהסכם אישי או קיבוצי בהתאם לאופי העבודה. הכלל הוא כי לעובד יש את הזכות לפרטיות ולאוטונומיה על גופו עם זאת, בנסיבות מסוימות וחריגות וככל שהעובד מראה סימנים מחשידים או אם נודע למעסיק כי עובד היה חשוף לנגיף בדרך כזו או אחרת, הרי שהבקשה (לא כפיה!) של מעסיק לבדיקת רפואית לאיתור נגיף קורונה תוכל להיחשב כבקשה סבירה בהתאם לנסיבות מתוך חובה לשמור על בריאות העובדים, הלקוחות והציבור.


פירוק חברה או פשיטת רגל


עובדים אשר החברה שבה עבדו נכנסה להליכי פירוק או שהמעסיק שלהם פשט את הרגל מוזמנים לקרוא כאן על זכויותיהם במסגרת הפירוק או פשיטת הרגל, וגם על האפשרות לפירוק חברה על ידי עובדים.


רק בריאות

שני