• Shani Ben-shetrit

עדכונים חשובים בדיני עבודה בעקבות וירוס הקורונה לשכירים, עצמאים ומעסיקים

התפשטות נגיף הקורונה משפיע קשות על עולם העבודה בישראל ומעורר שאלות רבות.

אמש פורסם משרד הבריאות הנחיות נוספות להתמודדות עם התפשטות הנגיף וביניהן איסור התקהלות מעל 100 איש, והבוקר פורסם כי בישראל 100 חולים ועשרות אלפים הנמצאים בבידוד ומעל הכל הרבה מאוד חוסר וודאות.

בעקבות פניות רבות שקיבלתי אנסה לעשות סדר בדברים ולשפוך מעט אור:


ביום 4.2.2020 פורסם ברשומות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן: "צו בריאות העם- הוראות למעסיק/ צו").


על פי לשון הצו-

"עובד" הוא מי שמועסק ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עובד ומעסיק ובין אם לא, לרבות מתנדב.

"עובד בבידוד" - הוא עובד אשר נאלץ לשהות בבידוד במשך 14 ימים.


מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, גם אם העובד ביקש זאת.  1. תשלום דמי מחלה בתקופת הבידוד -על פי הצו, 14 הימים שבהם העובד שהה בבידוד יחשבו באופן אוטומטי כימי מחלה ויקוזזו ממכסת הימים הצבורים של העובד ושכרו ישלום בהתאם להוראות חוק דמי מחלה, התשל"ו 1976 (להלן: "חוק דמי מחלה"), כלומר בגין היום הראשון העובד אינו זכאי לתשלום, בגין היום השני והשלישי ישולם לעובד 50% משכרו והחל מהיום הרביעי ואילך יקבל העובד 100% משכרו. (אלא אם כן ישנה הוראה מטיבה בהסכם ההעסקה אישי של העובד או הסכם קיבוצי החל עליו).

  2. פיטורי עובד השוהה בבידוד - בהתאם להוראות הצו, בתקופת הבידוד ימנע המעסיק מלפטר עובד שנעדר מעבודתו בעקבות שהייה בבידוד. עם זאת, בנסיבות שבהן אין כל ברירה למעסיק אלא לצמצם בכוח אדם, מעסיק רשאי לפטר עובדים בכפוף לקיומו של הליך שימוע כדין.

  3. פיטורי עובדת בהריון - אסור לפטר עובדת בהריון אלא אם התקבל לכך היתר מראש של הממונה על עבודת נשים במשרד העבודה.

  4. חופשה כפויה - לפי חוק חופשה שנתית תשי"א - 1951 (להן:"חוק חופשה שנתית") למעסיק הזכות להורות על חופשה כפויה לעובדיו ובהתחשב ברצון העובדים. על מנת שחופשה כפויה תעמוד בדרישות החוק על המעסיק להודיע מראש על קיומה. כאשר מדובר בחופשה כפויה שאורכה פחות מ 7 ימים יש להודיע תוך פרק זמן סביר, וככל ומדובר בחופשה שאורכה מעל 7 ימים יש להודיע לעובדים לפחות 14 יום טרם החופשה.

  5. צמצום משרה - מעסיק רשאי לצמצם היקף משרה וזאת בכפוף לקיום שימוע כדין. עם זאת, ככל והעובד יסרב לצמצום המשרה והמעסיק בכל זאת יבצע את השינוי הרי שהדבר עלול להיחשב כהרעת תנאים מוחשית בתנאי ההעסקה והעובד יהיה רשאי להתפטר בדין מפוטר (כמובן שלאחר מתן התראה מראש למעסיק שיתקן דרכיו).

  6. ניוד עובדים - בניגוד לסעיף 4 לעיל, מעסיק שיש בבעלותו מספר מקומות עבודה רשאי לנייד את העובדים ממקום למקום על מנת שיעבדו במקומות אחרים באופן זמני וזאת ללא הסכמת העובד. עם זאת, יש לשמור על זכויותיו של העובד, לקחת בחשבון את המרחק בין מקום העבודה הזמני למגורי העובד, היקף המשרה (כאמור אותו אין לצמצם ללא שימוע כדין) והשכר.

  7. מעבר לעבודה מהבית - בשל חשש להתפרצות הנגיף ועל מנת לצמצם את הסיכון, מעסיק רשאי להורות לעובדיו לעבור לעבודה מהבית. עבודה מהבית תחשב לעבודה לכל דבר ועניין לרבות תשלום שכר, הנפקת תלושי שכר, הבראה, ניכוי והפקדה של פנסיה ופיצויים וכיוצא בזאת.

  8. דמי אבטלה בחל"ת - מעסיק ועובד יכולים להסכים ביניהם כי העובד יצא לחופשה ללא תשלום מבלי שיתנתקו ביניהם יחסי העבודה. המוסד לביטוח לאומי פרסם הנחיות לקבלת דמי אבטלה בתקופה זו, ועל פיהן: א) הזכאות לדמי אבטלה תינתן לעובד שיצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) למשך 30 יום ומעלה, ומותנית בעמידה בתנאי הזכאות לדמי אבטלה. ב) עובד שהוצא לחל"ת בעקבות הקורונה, יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופש שלו (ובכך ימי החופשה נשמרים לעובד). ג) על מנת לקבל דמי אבטלה על העובד להתייצב בשירות התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה ובמקביל להגיש תביעה לביטוח הלאומי (ניתן להגיש באופן מקוון). ד) עובד שנרשם ללשכת התעסוקה דרך אתר האינטרנט של הלשכה מתבקש להגיע פיזית תוך שבועיים ללשכת שירות התעסוקה אחרת ימחקו הימים שנרשמו לו בהתייצבות האינטרנטית, והוא לא יוכל לקבל עבורם דמי אבטלה. ה) במקרים שבהם לא ניתן להתייצב בגלל בידוד ביתי, יש לפעול לפי ההנחיות של שירות התעסוקה.


ויש גם סרטון בשיתוף עו"ד יעל קוזמנקו ותוכלו לצפות בו - כאן (פורסם דף הפייסבוק שלי ביום 27 במרץ 2020).


יש לכם.ן שאלות נוספות ? מוזמנים.ות לשלוח לי הודעה.

רק בריאות, סופ"ש נעים

שני