• Adv. shani ben shetrit

תאונת עבודה מהבית - זכאות לדמי פגיעה, מענק וקצבת נכות.

בעולם מודרני ומהיר עבודה מהבית אינה דבר חדש. עם כניסתו של נגיף הקורונה לחיינו יותר ויותר מעסיקים אימצו את מודל ההעסקה מהבית.


עבודה מהבית אינה גורעת מזכויות העובדים והם זכאים לכל התנאים שהיו זכאים להם עובר לעבודתם מהבית ובנסיבות מסויימות גם בהכרה בתאונת עבודה שהתרחשה בבית או מחלת מקצוע.

הזכאות לדמי פגיעה ויתכן גם לקצבת נכות מהעבודה או מענק תבחן על ידי המוסד לביטוח לאומי לאחר הגשת תביעה בצירוף אסמכתאות רלוונטיות.


חשוב לציין כי ההכרה בתאונת עבודה בבית אינה קבועה בחוק הביטוח הלאומי שכן הוא אינו עוסק בסוגיה בה עובד מועסק מהבית ונפצע בביתו אלא מדובר בקביעה שניתנה בפסיקה.


על פי הפסיקה יש לבחון את ארוע התאונה שהתרחש בבית בגישה גמישה ופונקציונאלית ולא באופן מקובע ופורמליסטי. בתוך כך במקרה של תאונה שקרתה בבית יש לבחון את "סביבת עבודה" של העובד מהבית וגם את "הסביבה העוטפת אותו" ובעניינו - הבית על גבולותיו.


עוד יובהר כי לא כל תאונה תחשב "תאונת עבודה" ועל העובד להוכיח כי התאונה התרחשה תוך כדי ועקב העבודה. לעניין מחלות מקצוע הרי כי מדובר ברשימה סגורה של מחלות הקשורות בעבודה ויכולות להתפתח בבית כמו גם במקום העבודה כמו- תסמונת התעלה הקרפלית, כאבי גב וכו'.


בשורה התחתונה - תאונה שקרתה תוך כדי ועקב עבודה מהבית עשויה להיות מוכרת כתאונת עבודה. הסמכות לקבוע אם התקיימה או לא נתונה למוסד לביטוח לאומי.

ככל והמוסד לביטוח לאומי ידחה את התביעה ולא תכיר בתאונה שקרתה בבית כתאונת עבודה ניתן לערער על החלטת המוסד בפני בית הדין לעבודה וזאת תוך 12 חודשים ממועד הפגיעה.